Πολιτική Απορρήτου

Θεωρούμε τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων στους ιστοτόπους μας, ergonphysio.gr, athens.ergonphysio.gr, aigio.ergonphysio.gr, patra.ergonphysio.gr, amaliada.ergonphysio.gr, και farsala.ergonphysio.gr, οι οποίοι θα αναφέρονται εφεξής ως «ERGONPHYSIO», πολύ σοβαρή υπόθεση και γι’ αυτό συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2472/97 που εφαρμόζεται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR).

 

Ο ιστότοπός μας ERGONPHYSIO και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις δεσμεύονται για την πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών κανονισμών λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και διοικητικών μέτρων για την προστασία δεδομένων προσωπικής φύσης, συμμορφούμενες με τις εξής βασικές αρχές:

 • Διαφάνεια, αντικειμενικότητα και νομιμότητα ως προς το χειρισμό και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων.
 • Περιορισμός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.
 • Συλλογή και αποθήκευση μόνο των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για έναν σκοπό.
 • Διασφάλιση της ακρίβειας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας διαγραφής και επεξεργασίας τους.
 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων.
 • Διασφάλιση της ασφάλειας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων.

 

Περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο

Μπορείτε να περιηγηθείτε στον διαδικτυακό μας τόπο χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

Στο διαδικτυακό τόπο ERGONPHYSIO συλλέγονται προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχουν εκουσίως.

Ειδική μέριμνα υπάρχει για τα στοιχεία που συλλέγονται με τη βοήθεια των αρχείων cookies (Διαβάστε περισσότερα στην Πολιτική Cookies). Λόγω των συχνών και ραγδαίων αλλαγών της τεχνολογίας καθώς και των αντίστοιχων προσπαθειών του νομοθέτη να συμβαδίσει η νομοθεσία με αυτές τις αλλαγές, ο ιστότοπός μας ERGONPHYSIO, δεσμεύεται να σας ενημερώνει για οποιαδήποτε τροποποίηση στην πολιτική της διαχείρισης προσωπικών δεδομένων.

Σε περίπτωση διαφωνίας του επισκέπτη / χρήστη με την πολιτική αυτή, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του στην ιστοσελίδα.

 

Αρχές τήρησης και επεξεργασίας δεδομένων

Ο ιστότοπός μας ERGONPHYSIO και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις δεσμεύονται να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη του προσωπικού χαρακτήρα των στοιχείων σας. Συνεπώς δεν μπορούν να τα μεταβιβάσουν σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) για κανένα λόγο και χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται από το νόμο και αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές.

Όπου επιθυμείτε να συνάψετε μια συμφωνία πώλησης και παροχής των υπηρεσιών μας, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να μπορέσουμε να συνάψουμε και να εκτελέσουμε τη συμφωνία. Όπου χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέχθηκαν χρησιμοποιώντας cookies σύμφωνα με την πολιτική μας για τη χρήση των cookies.

Είναι δυνατόν να χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

Έχουμε, επίσης, έννομο συμφέρον να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ενδεικτικά, για τους πιο κάτω σκοπούς:

 • Για σκοπούς επικοινωνίας.
 • Ανάλυση απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης στην τιμολόγηση των υπηρεσιών και προϊόντων μας.
 • Για αναλύσεις εμπορικής προώθησης των προϊόντων μας, συμπεριλαμβανομένης της βελτιστοποίησης της καμπάνιας εμπορικής προώθησης και για σκοπούς ανάλυσης παρουσίας στο διαδίκτυο, αλλά μόνο σε ανώνυμη μορφή που θα μας επιτρέψει να αναπτύξουμε και να στοχεύσουμε την εμπορική προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
 • Για τη συνεχή διαχείριση της σχέσης μας με εσάς και για τη διατήρηση επικοινωνίας μαζί σας (π.χ. παροχή ετήσιων ενημερώσεων).
 • Για τους εσωτερικούς επιχειρηματικούς μας σκοπούς, οι οποίοι δυνατόν να περιλαμβάνουν διαχείριση καταστροφών, διατήρηση / αποθήκευση εγγράφων, συνέχιση των υπηρεσιών πληροφορικής (π.χ. υποστήριξη και βοήθεια) για την εξασφάλιση της ποιότητας του εμπορίου ιατρικών και παραϊατρικών προϊόντων, χειρουργικών και ιατρικών μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς και παρόμοιων ειδών, την παροχή των υπηρεσιών φυσικοθεραπείας και κάθε άλλης υπηρεσίας που παρέχουμε προς εσάς.
 • Για την ανάλυση χαρτοφυλακίων και για κατάρτιση μελετών εμπειρίας ώστε να είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας.

Σε περίπτωση που μας παρέχετε τη συγκατάθεση σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα σχετικά σας προσωπικά δεδομένα, ώστε να είμαστε σε θέση να σας δώσουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τις ειδικές προσφορές και τις υπηρεσίες που δυνατόν να σας ενδιαφέρουν.

Είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε και να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε συνεργάτες της εταιρίας μας και εμπορικούς αντιπροσώπους για τους εξής λόγους:

 • Για να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε το αίτημά σας για λήψη των προϊόντων ή υπηρεσιών μας.
 • Για να είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε τη συμφωνία συνεργασίας μας και παροχής των υπηρεσιών μας, καθώς και για να διεκπεραιώσουμε απαιτήσεις και άλλες συναλλαγές,
 • Για να επιβεβαιώσουμε ή να διορθώσουμε τα δεδομένα που γνωρίζουμε για εσάς.
 • Για να είμαστε σε θέση να αποτρέψουμε την απάτη, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την τρομοκρατία και άλλα εγκλήματα, ελέγχοντας τα δεδομένα που γνωρίζουμε για εσάς.
 • Για να διεξάγουμε έρευνα για εμάς.
 • Για να συμμορφωθούμε με τον νόμο, όπως για παράδειγμα, για να είμαστε σε θέση να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στην αστυνομία ή στους οργανισμούς καταπολέμησης της απάτης, όπου αυτό είναι απαραίτητο για την πρόληψη της απάτης.
 • Για σκοπούς λογιστικού ελέγχου των εργασιών μας.
 • Για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες, τα προϊόντα μας, τις ειδικές προσφορές και τις υπηρεσίες που δυνατόν να σας ενδιαφέρουν.
 • Για την εκπλήρωση άλλων επιχειρηματικών σκοπών όπως η ανάπτυξη προϊόντων και η διαχείριση ιστοσελίδων.

Είναι δυνατόν να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους επαγγελματικούς μας συμβούλους, τους εμπορικούς μας συνεργάτες, στους web developers, και άλλους τρίτους που μας βοηθούν να παρέχουμε τα προϊόντα και υπηρεσίες μας προς εσάς. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Για να συμμορφωθούμε με το νόμο ή με τους κανόνες οποιουδήποτε ρυθμιστικού φορέα, οι κανόνες του οποίου εφαρμόζονται από εμάς,
 • για τον έλεγχο της ταυτότητας σας,
 • σε τρίτους οι οποίοι μας βοηθούν στο να διαχειριζόμαστε το συμβόλαιό σας,
 • σε εταιρείες που εκτυπώνουν και διανέμουν ταχυδρομικές αποστολές ή, εφόσον παραχωρήσατε τη συγκατάθεσή σας, σε εταιρείες που προβαίνουν σε εμπορική προώθηση εκ μέρους μας.
 • σε τρίτους που εκτελούν επιχειρηματικές υπηρεσίες που παρέχουν προς εμάς ή οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς εμάς, όπως υπηρεσίες φύλαξης / αποθήκευσης/αρχειοθέτησης εγγράφων, υπηρεσίες εκτύπωσης και ταχυδρομικές υπηρεσίες,
 • σε επαγγελματίες υγείας, συμπεριλαμβανομένων ιατρών και ιατρικών κέντρων, που αποτελούν σταθερούς συνεργάτες μας, και
 • σε επαγγελματίες συμβούλους, συμπεριλαμβανομένων των νομικών και οικονομικών μας συμβούλων.

Όταν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους που εκτελούν επιχειρηματικές υπηρεσίες για εμάς, απαιτούμε να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για σκοπούς εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών.

Άλλοι λόγοι για τους οποίους δυνατόν να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες που κατέχουμε για εσάς, περιλαμβάνουν:

 • ενεργοποίηση της συνεργασίας μας μαζί σας και την προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών μας και πώληση των προϊόντων μας.
 • προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της επιχείρησής μας, των πελατών μας, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών και συνδρομητών μας ή άλλων προσώπων.
 • για συμμόρφωση με δικαστικές και διοικητικές οδηγίες και αποφάσεις, όπως για παράδειγμα, για σκοπούς συμμόρφωσης με ένα ένταλμα έρευνας ή με μια δικαστική απόφαση ή για να ενεργήσουμε σύμφωνα με τον τρόπο που απαιτεί ή επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο ή κανονισμοί.

Είναι δυνατόν να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες χώρες, ήτοι σε χώρες του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Οικονομικού Χώρου θεωρείται ότι παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων με αυτόν που παρέχει η Ελλάδα.

 

Οι ανήλικοι επισκέπτες έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες μας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους, ενώ σε περίπτωση υποβολής προσωπικών στοιχείων από ανηλίκους, ο ιστότοπός μας ERGONPHYSIO και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις θα διαγράφουν αμέσως όλες τις σχετικές πληροφορίες.

 

Βασικά Δικαιώματα χρήστη-αντισυμβαλλόμενου-πελάτη

 1. Δικαίωμα πληροφόρησης: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε σαφείς, διαφανείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δικαιώματά σας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σας παρέχουμε τις πληροφορίες στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 2. Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (αν τα επεξεργαζόμαστε) και σε άλλες συγκεκριμένες πληροφορίες (παρόμοιες με αυτές που παρέχονται στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων). Σκοπός είναι να γνωρίζετε και να είστε σε θέση να ελέγξετε ότι χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 3. Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν είναι ανακριβή ή είναι ελλιπή.
 4. Δικαίωμα διαγραφής: Αυτό είναι επίσης γνωστό ως το ‘δικαίωμα στη λήθη’ και σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων όπου δεν υπάρχει κανένας επιτακτικός λόγος για να συνεχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε. Αυτό δεν αποτελεί απόλυτο δικαίωμα διαγραφής. Είναι δυνατόν να έχουμε το δικαίωμα ή την υποχρέωση να διατηρήσουμε τις πληροφορίες, όπως για παράδειγμα όταν έχουμε νομική υποχρέωση να το πράξουμε ή έχουμε άλλον έγκυρο νομικό λόγο για να τα διατηρήσουμε.
 5. Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε σε ορισμένες μορφές επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας για απευθείας εμπορική προώθηση των προϊόντων μας (DirectMarketing), (στην οποία θα προβούμε μόνο με τη συγκατάθεση σας).

 

Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί, με βάση τα ανωτέρω δικαιώματα, ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές του διαδικτυακού τόπου στο email ergonphysioathens@gmail.com για να ενημερωθεί εάν υπάρχει αρχείο με τα στοιχεία του, ενώ μπορεί να τα μεταβάλλει και να διαγραφεί από τις λίστες όποτε το επιθυμεί.

Ο ιστότοπός μας ERGONPHYSIO και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις διατηρούν αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών αποκλειστικά για λόγους οικονομικούς, φορολογικούς και επικοινωνίας. Ενδέχεται στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών και των πληροφοριών τους να επεξεργάζονται, με αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας και ανωνυμίας, τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που οι ίδιοι έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και οικονομικούς.

 

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγουμε

Πληροφορίες που αποθηκεύονται αυτόματα – cookies

Ο ιστότοπός μας ERGONPHYSIO και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για την διευκόλυνση στη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων / κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

Χρησιμοποιούμε cookies για να κατανοήσουμε καλύτερα την χρήση του διαδικτυακού μας τόπου και να σας προσφέρουμε καλύτερη πλοήγηση.

Τα cookies μάς βοηθούν, για παράδειγμα, να καθορίσουμε αν έχετε ήδη επισκεφθεί μια σελίδα στον διαδικτυακό τόπο μας. Τα cookies μπορούν επίσης να μας πουν αν έχετε επισκεφθεί τον διαδικτυακό τόπο μας στο παρελθόν ή αν είστε νέος επισκέπτης.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες ικανές να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του προσώπου στο οποίο αφορούν και οι οποίες έχουν συλλεγεί με άλλο τρόπο.

Εάν δεν επιθυμείτε την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, παρακαλούμε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου προκειμένου να διαγράψετε όλα τα υφιστάμενα cookies από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρετε όλα τα cookies στο μέλλον και να λαμβάνετε προειδοποίηση προτού αποθηκευτεί ένα cookie (Διαβάστε περισσότερα στην Πολιτική Cookies).

 

Μηνύματα μέσω φόρμας επικοινωνίας

Μπορείτε να υποβάλετε το μήνυμά σας στον ιστότοπό μας ERGONPHYSIO και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις είτε μέσω της γενικής φόρμας επικοινωνίας είτε μέσα από ειδικά διαμορφωμένες φόρμες επικοινωνίας που βρίσκονται στις ιστοσελίδες των υπηρεσιών ή / και των προϊoντων.

Υποβάλλοντας το μήνυμά σας μέσω οποιασδήποτε φόρμας επικοινωνίας προς τον ιστότοπό μας ERGONPHYSIO και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, αποδέχεστε τους παρόντες όρους αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων (ονοματεπωνύμο, e-mail κλπ. απαραίτητα στοιχεία για τον εκπληρούμενο σκοπό) εκ μέρους μας.

Ο ιστότοπός μας ERGONPHYSIO και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις δεσμεύονται να μη χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά για σκοπούς εμπορικής προώθησης ούτε να τα μεταβιβάζουν σε τρίτα μέρη, εκτός εάν παρέχεται σχετικώς η συγκατάθεσή σας ή επιβάλλεται από το νόμο.

 

IP Addresses

Ο ιστότοπός μας ERGONPHYSIO και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μπορούν να εντοπίσουν τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή αποκτά πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στον ιστότοπό μας ERGONPHYSIO, ενώ τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς.

Στις περιπτώσεις που ο φυλλομετρητής (browser) ζητάει άδεια για τη λήψη της τοποθεσίας σας από τον διαδικτυακό μας ιστότοπο, οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την παροχή πιο εξατομικευμένων πληροφοριών.

Σε κάθε περίπτωση η άδεια σας αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας.

Εάν επιλέξετε να μην παρέχετε την άδειά σας αυτή, τότε ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβασή σας σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και προϊόντα του ιστοτόπου μας ERGONPHYSIO και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

 

Υπερσυνδέσεις (Hyperlinks)

Με τη βοήθεια κατάλληλων υπερσυνδέσμων (link) εντός του ιστοτόπου μας ERGONPHYSIO παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μερών.

Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών / χρηστών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο.

Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link).

Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε εναν διαφορετικό διαδικτυακό τόπο, η περιήγηση στον οποίο υπόκειται στους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου αυτού.

Ο ιστότοπός μας ERGONPHYSIO και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του διαδικτυακού τόπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link).

Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

 

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας

Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Καταστρέφουμε τα δεδομένα που δεν χρειάζεται πλέον να τηρούμε με ασφαλή τρόπο και με ασφάλεια σύμφωνα με τα χρονικά όρια που καθορίζονται στις πολιτικές μας. Όταν συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε δεδομένα για στατιστικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα είναι ανώνυμα ώστε να μην είναι δυνατόν να τύχετε αναγνώρισης με οποιονδήποτε τρόπο.

 

Επικοινωνία, αίτημα για πληροφορίες, απόσυρση συγκατάθεσης, φραγή, διαγραφή

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή και χωρίς επιβάρυνση, να εναντιώνεστε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για το μέλλον, να ζητήσετε την πλήρη διαγραφή αυτών, ή να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που αποθηκεύονται από εμάς για το πρόσωπό σας ή τη διόρθωση αυτών.

Μπορείτε να μας στείλετε e-mail με το αίτημα σας στο  ergonphysioathens@gmail.com ή να χρησιμοποιήσετε την γενική φόρμα επικοινωνίας του διαδικτυακού μας τόπου.

 

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Ο ιστότοπός μας ERGONPHYSIO και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ως ζήτημα μείζονος σημασίας το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων και των συναλλαγών και για το λόγο αυτό λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας και εφαρμόζονται οι πλέον ενδεδειγμένοι τεχνικοί μηχανισμοί προστασίας του περιεχομένου, με την επιδίωξη να παρέχεται ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους χρήστες, κατ’ εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθετικών προβλέψεων.

Ο ιστότοπός μας ERGONPHYSIO και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις προστατεύουν τους επισκέπτες / χρήστες από τυχόν υποκλοπές στοιχείων με μέθοδο κρυπτογράφησης. Η κρυπτογράφηση ισχύει σε όλα τα στάδια και όλες τις διαδικασίες συναλλαγής και αποστολής προσωπικών δεδομένων-στοιχείων.

Δια μέσου των σχεδιαστών και των διαχειριστών μας πραγματοποιούμε κάθε δυνατή ενέργεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενημέρωσης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και του διαδικτυακού τόπου εν γένει.

Εντούτοις υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σφάλματα / δυσλειτουργίες / διακοπές στο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου ή / και να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό (malware) είτε στον διαδικτυακό τόπο είτε στον διακομιστή.

 

Ενημέρωση και τροποποίηση

Ο ιστότοπός μας ERGONPHYSIO και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν / επικαιροποιούν επιμέρους τμήματα της παρούσας Πολιτικής, χωρίς υποχρέωση σχετικής προηγούμενης ενημέρωσης σας. Παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προτού χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό μας τόπο, ώστε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής, σε περίπτωση που έχουν γίνει τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις. Είναι δυνατόν να τροποποιήσουμε τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Εάν προβούμε σε οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε ή τα κοινοποιούμε, θα αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα μας σε περίοπτη θέση μια ειδοποίηση για τις αλλαγές.

 

Τελευταία ενημέρωση της Πολιτικής απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:: Οκτώβριος 2022