Προφίλ

Ποιοι είμαστε?

Τα φυσικοθεραπευτήρια ERGON Physio Centers έχουν δημιουργηθεί από μία ομάδα 5 φυσικοθεραπευτών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, των:

 

 

 

 

 

Τους ενώνει η κοινή αντίληψη για τη σημασία της φυσικοθεραπείας στη βελτίωση της καθημερινότητας των ασθενών.

Όλοι οι θεραπευτές των ERGON Physio Centers είναι εξειδικευμένοι στη θεραπεία της περιτονίας και στις τεχνικές μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης με κεντρική την τεχνική ERGON IASTM Technique.

 

Ποια είναι τα κοινά σημεία της θεραπείας στα ERGON Physio Centers ?

Τα φυσικοθεραπευτήρια ERGON Physio Centers προσφέρουν ολιστική αντιμετώπιση των παθολογιών κάθε ασθενούς.

Κύριοι στόχοι της θεραπείας είναι η αποκατάσταση της υγείας των ιστών συμπεριλαμβανομένης της περιτονίας και η αποκατάσταση της λειτουργικότητας των ασθενών.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η θεραπεία κινείται γύρω από τους παρακάτω άξονες:

 

  1. γρήγορη αντιμετώπιση του πόνου με φυσικές μεθόδους
  2. στοχευμένη θεραπεία για εξυγίανση των ιστών
  3. εξισσορόπηση του σώματος με θεραπευτική άσκηση και επανεκπαίδευση σε σωστά πρότυπα κίνησης
  4. συμβουλευτική των ασθενών για την ενίσχυση της υγείας τους και τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους.

Διαβάστε περισσότερα για τις υπηρεσίες και τη θεραπευτική φιλοσοφία μας!