Ρήξη επιχείλιου χόνδρου ώμου

Σε αυτό το άρθρο σας παρουσιάζουμε τί είναι η ρήξη επιχείλιου χόνδρου του ώμου και ποιός ο ρόλος της φυσικοθεραπείας στην αντιμετώπισή του.

Τι είναι ο επιχείλιος χόνδρος?

Ο επιχείλιος χόνδρος του ώμου είναι μια ινοχόνδρινη δομή τριγωνικού σχήματος, που βρίσκεται ανάμεσα στον αρθρικό χόνδρο της ωμογλήνης και τον ινώδη ιστό του αρθρικού θύλακα. Ο χόνδρος αυτός:
1) Προσδίδει βάθος στην αρθρική κοιλότητα
2) Την προστατεύει από την πρόσκρουση με την κεφαλή του βραχιονίου
3) Αποτελεί το σημείο έκφυσης του αρθρικού θύλακα των συνδέσμων της άρθρωσης αλλά και της μακράς κεφαλής του δικέφαλου βραχιονίου μυός.

Τι είναι η ρήξη του επιχείλιου χόνδρου του ώμου?

Η ρήξη του επιχείλιου χόνδρου αναφέρεται στην λύση της συνέχειάς του. Οι κακώσεις του επηρεάζουν συνήθως το ανώτερο και πρόσθιο τμήμα του και λιγότερο το οπίσθιο άνω χείλος του. Οι κακώσεις στο άνω χείλος του, ονομάζονται βλάβες SLAP (superior labrum anterior & posterior) και παρατηρούνται συνήθως σε αθλητές/τριες ρίψεων. Επίσης, σε αυτού του τύπου την βλάβη συχνά επηρεάζεται και ο τένοντας της μακράς κεφαλής του δικέφαλου βραχιονίου. Οι ρήξεις του πρόσθιου τμήματος, ονομάζονται βλάβες BANKART και είναι συνήθως αποτέλεσμα εξαρθρημάτων ώμου. Οι πιο συχνά εμφανιζόμενες είναι οι βλάβες τύπου SLAP.

Ποιά είναι τα συμπτώματα?

Τα βασικά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

  1. Διάχυτο πόνο στην περιοχή του ώμο
  2. Πιθανή εμπλοκή της άρθρωσης του ώμου κατά την κίνηση
  3. Αίσθημα αστάθειας ιδιαίτερα κατά τις δραστηριότητες άνωθεν της κεφαλής
  4. Επιδείνωση της απόδοσης αθλητών κατά τις ρίψεις

Ποιά είναι η αιτία της ρήξης του επιχείλιου χόνδρου του ώμου?

Η ρήξη του επιχείλιου χόνδρου του ώμου, σχετίζεται κυρίως με εξωγενείς παράγοντες είτε τραυματικού χαρακτήρα, πχ πτώση πάνω σε τεντωμένο χέρι, είτε υπέρχρησης πχ επαναλαμβανόμενες κινήσεις ρίψεων. Επίσης, μπορεί να οφείλονται σε ενδογενείς παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα αυτό οφείλεται σε μεταβολές των φυσιολογικών κινηματικών προτύπων του ώμου που προκύπτουν από συνεχόμενες έντονες κινήσεις π.χ. ρίψεις.

Πώς πραγματοποιείται η διάγνωση της κάκωσης?

Η αξιολόγηση της ρήξης του επιχείλιου χόνδρου του ώμου τύπου SLAP, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και σύνθετη διαδικασία διότι η πάθηση συνήθως συνυπάρχει με άλλες παθολογικές καταστάσεις και μπορεί πολύ εύκολα να προκύψει μία λάθος διάγνωση. Για παράδειγμα έρευνες αναφέρουν ότι η πάθηση συνήθως συνυπάρχει με ρήξεις του πετάλου των στροφέων αλλά και με ρήξεις τύπου Bankart.
Συνεπώς για να γίνει σωστή διάγνωση θα πρέπει η αξιολόγηση να περιλαμβάνει τόσο τεχνικές φυσικής εξέτασης (ψηλάφηση, αξιολόγηση δύναμης και ελαστικότητας, ειδικές δοκιμασίες της άρθρωσης του ώμου) αλλά και απεικονίστηκες εξετάσεις (μαγνητική τομογραφία).

Ποιά είναι η αντιμετώπιση της κάκωσης?

Οι ρήξεις SLAP ταξινομούνται σε τέσσερις τύπους (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV) ανάλογα με τη σοβαρότητα της ρήξης. Έτσι, ανάλογα με τον τύπο της ρήξης του επιχείλιου χόνδρου του ώμου έχουμε και διαφορετική αντιμετώπιση. Οι τύπου Ι, συνήθως θεραπεύονται συντηρητικά με φυσικοθεραπεία ενώ οι άλλοι τύποι συνήθως χρειάζονται αρθροσκοπική χειρουργική αποκατάσταση.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΤΑ ERGON PHYSIO CENTERS?

1) ERGON IASTM Technique για την κινητοποίηση των τενόντων, χαλάρωση των μυών της περιοχής και τη μείωση του πόνου
2) Θεραπεία TECAR για την μείωση του πόνου
3) Χειρισμοί Mulligan για την μείωση του πόνου και την αύξηση του εύρους κίνησης
4) ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ για την μείωση του πόνου
5) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ για την ενδυνάμωση των μυών της περιοχής, βελτίωση της ελαστικότητας και ενίσχυση της σταθεροποίησης της άρθρωσης του ώμου.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ?

Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου συνεδριών φυσικοθεραπείας για τη ρήκη του επιχείλιου χόνδρου του ώμου, ο/η ασθενής έχει ανακτήσει όλο το εύρος κίνησης της άρθρωσης του ώμου, έχει αυξήσει την δύναμη των μυών της περιοχής σε σημαντικά επίπεδα και είναι πλήρως λειτουργικός. Ο/Η εκάστοτε θεραπευτής/τρια θα έχει φροντίσει να βγάλει ένα πλάνο θεραπευτικών ασκήσεων τις οποίες ο ασθενής θα πρέπει να συνεχίζει να κάνει, έτσι ώστε να μειώσει κάθε πιθανότητα επανεμφάνισης της πάθησης.

Συγγραφέας: Δημήτρης Ναλμπάντης, Φυσικοθεραπευτής MSc, Υπεύθυνος ERGON Physio Center Θεσσαλονίκη

Επιμέλεια: Άννα Μαρία Παπαϊωάννου

Σχετικά Άρθρα