Βελονισμός

Ο βελονισμός είναι μία ανώδυνη θεραπευτική μέθοδος με τη χρήση ειδικών λεπτών βελόνων κατασκευασμένων με ιατρικές προδιαγραφές.

Ο θεραπευτής τοποθετεί τις λεπτές βελόνες σε διάφορα σημεία του σώματος, τα οποία είναι καθορισμένα για κάθε μυοσκελετική παθολογία . Τα σημεία βελονισμού ερεθίζουν τις νευρικές απολήξεις ,αντιστοιχούν σε νευροτόμια, μεταβιβάζοντας έτσι στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα του ανθρώπου ένα ερέθισμα, το οποίο διεγείρει αντίστοιχα νευρικά κέντρα ανάλογα με την πάθηση του ασθενή.

Το αποτέλεσμα της θεραπείας είναι άμεσο, ήπιο και προσφέρει ανακούφιση στους ασθενείς.

Σαν θεραπεία, ο βελονισμός προέρχεται από την Άπω Ανατολή όπου και εξελίσεται τα τελευταία 2.500 χρόνια. Σήμερα, χρησιμοποιείται ευρύτατα στην Κινεζική ιατρική πρακτική στην πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα σε θεραπευτικές μονάδες και νοσοκομεία.

Στο Δυτικό κόσμο, ο βελονισμός γνώρισε ταχύτατη διάδοση από τη δεκαετία του 1970 και ερευνήθηκε εκτενώς τα τελευταία 20 χρόνια.

Οι εφαρμογές του βελονισμού στα φυσικοθεραπευτήρια ERGON Physio πραγματοποιούνται με βάση τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health Organization).