Μέθοδος Ackermann Κωνσταντίνος Φουσέκης ERGON Physio Center Αίγιο

Ackermann

Μέθοδος Ackermann - Χειροπρακτικοί χειρισμοί

Η Μέθοδος Ackermann αποτελεί ένα σύστημα εφαρμοσμένων οστεοπαθητικών και χειροπρακτικών χειρισμών για την ανακούφιση και την αποκατάσταση μυοσκελετικών δυσλειτουργιών. Πάνω από 40 χρόνια γιατροί και φυσικοθεραπευτές μετεκπαιδεύονται σε όλη την Ευρώπη στην αποτελεσματική μέθοδο. Οι τεχνικές υψηλής ταχύτητας, χαμηλού πλάτους (HVLA) είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες τεχνικές χειροπρακτικής. Οι χειρισμοί χειροπρακτικής της μεθόδου Ackermann είναι μία αλληλουχία κινήσεων με στόχο, αρχικά την αξιολόγηση και έπειτα την διόρθωσης της μηχανικής της Σπονδυλικής στήλης και των άκρων που προσφέρουν άμεση ελευθερία κίνησης των αρθρώσεων χωρίς πόνο.