Μέθοδος Stecco

Η τεχνική βασίζεται στην κινητοποίηση της περιτονίας του σώματος και έχει αναπτυχθεί από τον Ιταλό φυσικοθεραπευτή Luigi Stecco. Πρόκειται για ένα ολιστικό σύστημα μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης, σε όλο το ανθρώπινο σώμα.

Πραγματοποιείται με (εν τω βάθει) εγκάρσιες τριβές στις περιοχές που συγκεντρώνονται ρικνώσεις μεταξύ των στρωμάτων της περιτονίας. Η τριβή συνεχίζεται μέχρι ο θεραπευτής να νοιώσει τον ιστό να γίνεται «ρευστότερος» μέσω της θερμότητας.

Προηγείται η ανάλυση της κίνησης και η ταυτοποίηση των ρικνώσεων μέσω της λήψης του ιστορικού.
Μετά τη θεραπείας ο ασθενής αναφέρει συχνά την άμεση ανακούφιση των συμπτωμάτων και τη βελτιωμένη του εύρους τροχιάς της κίνησης.
Αποτελεί υψηλής ποιότητας θεραπεία για την βελτίωση του εύρους τροχιάς της κίνησης και την μείωση του πόνου.