Κωνσταντίνος Φουσέκης

Κωνσταντίνος Φουσέκης- Υπεύθυνος Κέντρου

Ο Δρ. Κωσταντίνος Φουσέκης είναι φυσιοθεραπευτής με εξειδίκευση στις τεχνικές κινητοποίησης μαλακών μορίων και στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία.

Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Αθλητικής Φυσιοθεραπείας του Τμήματος Φυσιοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών και διδάσκει Αθλητική Φυσιοθεραπεία και Προχωρημένες Τεχνικές Κινητοποίησης Μαλακών Μορίων.

Έχει μακρά εμπειρία στην αποκατάσταση μυοσκελετικών και αθλητικών τραυματισμών και είναι φυσιοθεραπευτής πολλών επαγγελματιών αθλητών.

Σε συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Μυλωνά ανέπτυξαν την τεχνική ERGON IASTM Technique ως βασική τεχνική θεραπείας μυοσκελετικών προβλημάτων με βάση τη μυοπεριτονιακή απελευθέρωση. Από τότε είναι εκπαιδευτικός διευθυντής της ERGON IASTM Technique και υπεύθυνος για το εκπαιδευτικό σύστημά της και το πρόγραμμα εκμάθησης σε πάνω από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Έχει συμμετάσχει σε πολλές ερευνητικές μελέτες με έμφαση στην α) πρόληψη και αποκατάσταση τραυματισμών στον αθλητισμό και β) στην αξιολόγηση των επιδράσεων των εφαρμογών ERGON IASTM Technique σε παθολογίες. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μελέτη του συστήματος της περιτονίας και την αλληλεπίδρασή της με τις παθολογικές καταστάσεις του ανθρώπινου σώματος.

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Φουσέκης εργάζεται συστηματικά για την εκπαίδευση των μαθητών και την ενημέρωση των ασθενών για τις τεχνικές κινητοποίησης των μαλακών μορίων και της περιτονίας.