Όροι Χρήσης

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  Ο επισκέπτης-χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά όλους τους όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη-χρήση των σελίδων-υπηρεσιών του ιστοτόπου μόνο και εφόσον τους κατανοεί και τους αποδέχεται πλήρως. Με την είσοδο του ο επισκέπτης-χρήστης στον παρόντα δικτυακό τόπο επιβεβαιώνει ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, αποδέχεται αυτούς και παραιτείται από κάθε αξίωση που ενδέχεται να προκύψει από την επίσκεψή του στον ιστότοπο ergonphysiocenters.gr. Το ergonphysiocenters.gr δύναται να τροποποιεί, να αφαιρεί ή να προσθέτει, καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση. Τυχόν ακύρωση, ακυρότητα ή τροποποίηση κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει ακύρωση ή ακυρωσία των υπολοίπων. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου από κάθε χρήστη και η αξιολόγηση του περιεχομένου του γίνεται αποκλειστικά και μόνον με δική του ευθύνη και συνεπώς απαγορεύεται ρητώς η χρήση του ιστότοπου ergonphysiocenters.gr, σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου χρήσης.
 2. ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ
  Ο ιστότοπος ergonphysiocenters.gr δεν επιτρέποει τη χρήση του ιστότοπου από ανήλικους, δηλαδή άτομα που είναι κάτω των 18 ετών, ούτε συγκεντρώνει προσωπικά δεδομένα αυτών (βλ. link για την Προστασία προσωπικών δεδομένων).
 3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (LINKS)
  Στον ιστότοπο ergonphysiocenters.gr περιέχονται σύνδεσμοι προς άλλους διαδικτυακούς τόπους. Το ergonphysiocenters.gr δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών – επισκεπτών προκύψει, ως προς την χρήση αυτών των συνδέσμων ή ιστότοπων διότι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ergonphysiocenters.gr. Το ergonphysiocenters.gr δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση αφενός για την επικοινωνία ή συναλλαγή του επισκέπτη ή χρήστη με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στον ιστότοπο ergonphysiocenters.gr και αφετέρου για την οποιανδήποτε τυχόν εμπορική ή χρηματική συναλλαγή ενδέχεται να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Αυτό συνεπάγεται πως για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την χρήση ή την επίσκεψη προς τους ιστοτόπους αυτούς, ο επισκέπτης – χρήστης οφείλει να απευθυνθεί στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους. Την οποιαδήποτε ευθύνη είτε αστική είτε ποινική τυχόν υπάρχει ή προκύψει, την φέρουν οι ίδιοι οι δικτυακοί τόποι ή ιστότοποι και δεν ευθύνεται το ergonphysiocenters.gr. Το ergonphysiocenters.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι εγγυάται ή αποδέχεται για το περιεχόμενο, την ασφάλεια χρήσης ή συναλλαγών και τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων αυτών.
 4. ΠΕΡΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Η/ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Ειδικότερα, το ergonphysiocenters.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για αναληθή στοιχεία τρίτων που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο της. Η σχετική ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους επί μέρους προμηθευτές – συνεργάτες του. Το ergonphysiocenters.gr επιφυλάσσεται για τυχόν τυπογραφικά ή τεχνικά λάθη, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος διαδικτυακού τόπου για λόγους ανωτέρας βίας.
 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ
  Όλο το περιεχόμενο του ergonphysiocenters.gr, συμπεριλαμβανομένων γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ergonphysiocenters.gr και της ατομικής επιχείρησης του Κου Κωνσταντίνου Μυλωνά και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου και φέρουν σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων και άλλων αποτελούν δική τους αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί είναι που φέρουν και τη σχετική ευθύνη.
  Απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση, διανομή, αναδημοσίευση, κοινοποίηση, μεταγλώττιση, αναπαραγωγή, διαμόρφωση, μεταβίβαση ή πώληση, αλλοίωση και αποστολή δεδομένων σε άλλο υπολογιστή ή σε άλλους υπολογιστές (μεταφόρτωση) με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή, οποιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, μερικής ή τμηματικής ή περιληπτικής) που παρέχεται στο δικτυακό αυτό του ergonphysiocenters.gr, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο Διαδίκτυο ή τη διάθεση των πληροφοριών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση ή έγγραφη άδεια του Κου Κωνσταντίνου Μυλωνά.
 6. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  Η χρήση και οι όροι χρήσης που αναγράφονται στον διαδικτυακό τόπο του ergonphysiocenters.gr διέπονται, όπως και όλα τα φυσικοθεραπευτήριά της της, από το Ελληνικό Δίκαιο και τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για οποιασδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση του ιστοτόπου ergonphysiocenters.gr είτε σχετικά με την εφαρμογή είτε με την ερμηνεία των παρόντων όρων χρήσης, αρμόδια για την επίλυση είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.
 7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  Ωράριο: Δευτέρα-Παρασκευή από τις 12μμ – 8μμ
  Email: για πληροφορίες στο [email protected]
  Καλέστε μας: 211 1113 2974
  Διεύθυνση: Λεωφόρος Πεντέλης 66, Βριλήσσια, 15235, Ελλάδα
  Υπεύθυνος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ